ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS

Ο καιρός στην Ελλάδα:
www.meteo.gr
ΝΕΑ
Νέες Εγκαταστάσεις

Από 1-1-2009 η Green Agro Α.Ε. λειτουργεί στις νέες της εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης - Σίνδος (4.200 τ.μ. στεγασμένα - 5.000 θέσεις παλετών). Οι εγκαταστάσεις αυτές, εκτός των άλλων, είναι εξειδικευμένες για να προσφέρουν υπηρεσίες Logistics προς τρίτους - 3PL, για τοξικά, εύφλεκτα, επικίνδυνα για το περιβάλλον και τον άνθρωπο προϊόντα, σύμφωνα με την οδηγία SEVESO III.

   GreenAgro A.E. © 2008
exist development