Ο καιρός στην Ελλάδα:
www.meteo.gr
Logistics

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των νέων μας εγκαταστάσεων στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης - Σίνδος (4.200 τ.μ. στεγασμένα - 5.000 θέσεις παλετών). Οι εγκαταστάσεις αυτές, εκτός των άλλων, είναι εξειδικευμένες για να προσφέρουν υπηρεσίες Logistics προς τρίτους - 3PL, για τοξικά, εύφλεκτα, επικίνδυνα για το περιβάλλον προϊόντα, σύμφωνα με την οδηγία SEVESO II (κάτω από συνθήκες υγιεινής για τους εργαζόμενους, ασφάλειας για την Δημόσια υγεία και προστασίας του περιβάλλοντος)


Νέες εγκαταστάσεις

   GreenAgro A.E. © 2008
exist development