Ο καιρός στην Ελλάδα:
www.meteo.gr

Υπηρεσίες Logistics

Από 1-1-2009 η Green Agro Α.Ε. λειτουργεί στις νέες της εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης - Σίνδος (4.200 τ.μ. στεγασμένα - 5.000 θέσεις παλετών). Οι εγκαταστάσεις αυτές, εκτός των άλλων, είναι εξειδικευμένες για να προσφέρουν υπηρεσίες Logistics προς τρίτους - 3PL, για τοξικά, εύφλεκτα, επικίνδυνα για το περιβάλλον και τον άνθρωπο προϊόντα, σύμφωνα με την οδηγία SEVESO II (κάτω από συνθήκες υγιεινής για τους εργαζόμενους, ασφάλειας για την Δημόσια υγεία και προστασίας του περιβάλλοντος)

Η Green Agro Α.Ε. προσφέροντας υπηρεσίες Logistics, είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης για τις επιχειρήσεις που η υπάρχουσα νομοθεσία θέτει περιορισμούς ως προς την αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων τους:

  • Εξειδικευμένοι αποθηκευτικοί χώροι για εύφλεκτα, τοξικά και επικίνδυνα για το περιβάλλον προϊόντα (σύμφωνα με την οδηγία SEVESO II)
  • Συνθήκες ασφάλειας για τους εργαζόμενους τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον
  • Μεταφορές με εξειδικευμένα οχήματα (ADR)
  • Έμπειρη Διοίκηση και προσωπικό
  • Παραλαβές
  • Αποθηκεύσεις
  • Παραδόσεις
  • Διανομές (σε πρακτορεία μεταφορών, και σε πελάτες εντός νομού με εξειδικευμένα μεταφορικά μέσα ADR)
  • Picking
  • Ανασυσκευασία παλετών
  • Αναφορές (reports)
  • Σύγχρονο ERP μηχανογραφικό σύστημα παρακολούθησης της κίνησης της αποθήκης (Microsoft - Navision)
  • Έλεγχος αποθεμάτων μέσω ERP (Microsoft - Navision)
  • Απευθείας διασύνδεση μεταξύ GREEN AGRO και πελάτη
  • Διαχείριση Υπολοίπων
  • Εγγυημένη εφαρμογή του κανόνα FIFO (πρώτο μέσα - πρώτο έξω), FEFO (πρώτο που λήγει - πρώτο έξω)
  • Ασφάλιση προϊόντων
  • Άλλες υπηρεσίες

   GreenAgro A.E. © 2008
exist development